Velkommen til Estée Lauder

Ikrafttrædelsesdato: April 2021 2018.23.59.

Estée Lauder Cosmetics A/S Franciska Clausens Plads 20 DK – 1799 København V Danmark Moms 65597810 ("vi", "os" eller "vores") leverer det indhold og de tjenester, der er tilgængelige på hjemmesiden, esteelauder.dk ("Site") til dig underlagt følgende vilkår og betingelser, vores privatlivspolitik og andre vilkår og betingelser og politikker, som du kan finde på hele vores websted i forbindelse med visse funktioner, funktioner eller kampagner samt kundeservice, som alle anses for at være en del af og inkluderet i disse vilkår og betingelser (samlet kaldet "Vilkår og betingelser").

Du skal være 18 år for at foretage et køb på vores Websted. Hvis du er under 18 år, må du ikke foretage et køb på vores Websted. Ved at besøge eller anvende Webstedet bekræfter du, at du har læst og forstået og, uden begrænsninger eller betingelser, er indforstået med disse Vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge vores websted.

1. Databeskyttelse

Læs venligst vores Fortrolighedspolitik, så du ved, hvordan vi beskytter vores data.

2. Produkter og tjenester til personlig brug

De produkter og tjenester, der er beskrevet på Webstedet samt evt. produktprøver, vi evt. leverer til dig, er kun beregnet til personlig brug. Du må ikke sælge eller videresælge nogen af de produkter, tjenester eller produktprøver, du modtager fra os. Vi forbeholder os retten til, med eller uden varsel, at annullere eller nedsætte mængden af enhver ordre, der skal opfyldes, eller produkter og tjenester, der skal leveres til dig, som vi formoder, efter eget skøn, kan resultere i overtrædelse af vores Vilkår og betingelser.

3. Købsrelaterede retningslinjer

For at læse retningslinjerne for brug af dette Websted (som fx ordrebehandling, forsendelse og fortrydelses- og bytteret) så klik her.

4. Oplysningernes nøjagtighed

Vi forsøger at være så nøjagtige som muligt, når vi beskriver vores produkter på Webstedet. Dog garanterer vi ikke, at de produktbeskrivelser, farver, oplysninger eller andet indhold, der er tilgængelige på Webstedet, er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfri.

Dette Websted kan indeholde typografiske fejl eller unøjagtigheder og er muligvis ikke komplet eller aktuel. Vi forbeholder os derfor retten til at rette enhver fejl, unøjagtighed eller udeladelse (inklusive efter en ordre er blevet afgivet) og at ændre eller opdatere oplysninger til enhver tid uden varsel. Bemærk, at sådanne fejl, unøjagtigheder eller udeladelser kan vedrøre priser og tilgængelighed, og vi forbeholder os retten til at afbestille eller afvise enhver ordre, der er baseret på forkerte priser eller oplysninger om tilgængelighed. Vi beklager ulejligheden.

5. Immaterielle rettigheder

Alle oplysninger og alt indhold på Webstedet og dens fremtoning, herunder, men ikke begrænset til, varemærker, logoer, varemærker for tjenesteydelser, indslag, funktioner, tekst, grafik, fotografier, knapikoner, lydklip, datakompileringer og software og kompileringen og organiseringen heraf (tilsammen benævnt "Indholdet") tilhører Estée Lauder eller vores moderselskaber, datterselskaber, vores tilknyttede selskaber, vores partner eller licensgivere og er beskyttet af national lovgivning, EU-, amerikansk og international lovgivning, herunder love omfattede ophavsret og varemærkeret. Vores varemærker og produktdesign må ikke bruges på nogen måde til noget formål uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

Med undtagelse af de begrænsede tilladelser angivet i Afsnit 6 nedenfor, eller som påbudt efter gældende ret, må hverken Indholdet eller nogen del af Webstedet bruges, gengives, kopieres, sælges, videresælges, tilgås, ændres, eller på anden måde udnyttes helt eller delvist uden vores udtrykkelige, forudgående skriftlige samtykke.

 6. Begrænsede rettigheder; Brugerbegrænsninger

I det videst mulige omfang, loven tillader det, udsteder vi dig en begrænset, genkaldelig, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv ret til adgang til og personlig brug af Webstedet. Du forstår og accepterer, at du ikke vil gøre eller prøve på at gøre eller få nogen tredjepart til at gøre eller prøve på at gøre noget af det følgende i forbindelse med din brug af Webstedet:

 • Tilpasse eller anvende tilpasningsteknikker til at indkapsle hele eller dele af webstedet
   
 • Bruge meta-tags, ""skjult tekst", softwarerobotter, spiders, crawlers eller lignende manuelle eller automatiske værktøjer til at indsamle, fjerne, indeksere, underminere, viderefordele, overføre, sælge, give licens til eller downloade Webstedet, Indholdet (undtagen caching eller som nødvendigt for at se Webstedet), eller andres personlige oplysninger uden vores forudgående skriftlige tilladelse
   
 • Bruge Webstedet eller Indholdet til andet end personlig brug
   
 • (d) Ændre, foretage baglæns udvikling af eller skabe afledte arbejder baseret enten på Webstedet og dele af og/eller hele Indholdet
   
 • Udgive dig for at være en anden person eller enhed eller urigtigt angive eller på anden måde forkert fremstille din tilknytning til en anden person eller enhed
   
 • "Stalke" eller på anden måde chikanere herunder opfordre til chikane af en anden, lægge fælder for eller skade en tredjepart herunder skade mindreårige på nogen måde
   
 • Bevidst overtræde gældende lokal, stats-, national eller international lovgivning
   
 • Overføre, uploade, indsende, e-maile, dele, distribuere, gengive eller på anden måde gøre software vira, malware, programmer, koder, filer eller andet materiale, der er beregnet til at forstyrre, afbryde, forandre, ødelægge eller begrænse dele af siden tilgængeligt på siden, og/eller
   
 • Rette henvendelse eller fremsende uopfordrede eller uautoriserede reklamer, foretage dørsalg eller sende reklamemateriale, herunder kædebreve, masse-mails eller anden form "spam."

Vi giver dig også begrænset, genkaldelig, ikke-overdrageli og ikke-eksklusiv ret til at skabe et hyperlink til webstedets hjemmeside udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. En webside, som linker til siden (i) kan linke til, men ikke genskabe, hvilket som helst af vores indhold, (ii) betyder ikke nødvendigvis, at vi accepterer sådan webside eller dets tjenester/produkter, (iii) må ikke forvanske dens relation til os, (iv) må ikke indeholde indhold, der kunne fortolkes som usmageligt, uanstændigt, stødende, kontroversielt, ulovligt eller upassende af personer i alle aldre (som fastsat efter vores skøn), (v) må ikke udstille os eller vores produkter/tjenester på en falsk, vildledende, nedsættende, stødende eller kritisabel måde eller forbinde os med uønskede produkter, tjenester eller holdninger, og/eller (vi) må ikke linke til andre steder på siden end hjemmesiden. Vi kan efter eget skøn kræve, at du fjerner et link til siden og ved modtagelse af sådan krav, skal du straks fjerne det pågældende linke og ophøre med at linke, medmindre der foreligger særskilt og udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os til genoptagelse af linking.

Ved enhver uberettiget brug af siden eller noget af vores indhold fra din side bringer automatisk de begrænsede rettigheder, der fremgår af pkt. 6, til ophør uden præjudice for eventuelle andre retsmidler i henhold til gældende lov eller disse vilkår og betingelser.

7. Dine forpligtelser og dit ansvar

Ved at tilgå eller bruge siden eller andet indhold erklærer du, at du vil overholde disse vilkår og betingelser samt alle advarsler eller instruktioner på siden. Du erklærer dig indforstået med, at når du tilgår eller bruger siden eller andet indhold, så vil du overholde love og praksis og handle i god tro. Du må ikke foretage ændringer eller tilpasninger af siden eller indhold eller tjenester, som forekommer på siden, og du må på ingen måde påvirke sidens sikkerhed eller drift. Uden at begrænse den generelle gyldighed af andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, hvis du uagtsomt eller forsætligt misligholder nogle af de andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser, er du ansvarlig for tab eller skade, som vi, vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere måtte lide.

8. Din konto

Med forbehold af de aldersbegrænsninger, der fremgår ovenfor, må du se og bruge mange af de funktioner, der findes på siden, ud at være registreret, herunder foretage køb, men for at få adgang til og benytte dele af siden, kan det være nødvendigt at oprette en konto hos os. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden omkring din konto, dit brugernavn og din adgangskode og for at begrænse adgangen til din computer. Såfremt der er sket uautoriseret brug af din adgangskode eller konto, bedes du kontakte os omgående. Du er ansvarlig for at sørge for at oplysningerne til din konto er opdaterede, fuldstændige, korrekte og sande. Du påtager dig ansvaret for alle aktiviteter, der forekommer med din tilladelse eller godkendelse med hensyn til din konto, brugernavn og/eller adgangskode, eller fordi du ikke har beskyttet din konto, dit brugernavn og/eller din adgangskode tilstrækkeligt. Hvis du tilgår og bruger siden på andres vegne, erklærer du, at du har fået prokura af den pågældende person i forhold til alle vilkår og forpligtelser, der fremgår heraf, og hvis du ikke har sådan tilladelse, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og ifalder ansvar for skade forårsaget af forkert brug af siden eller indhold som følge af sådan tilgang eller brug. Du kan til enhver tid annullere din online konto hos os. Vi forbeholder os retten til at afvise tjeneste og/eller lukke konti uden varsel ved tilsidesættelse af disse vilkår og betingelser, eller hvis vi beslutter efter eget skøn, at det ville være i vores bedste interesse at gøre dette.

9. Tredjeparts links

Vi ifalder ikke ansvar for indhold på tredjeparters sider, selvom de har links til eller fra siden. De links, der optræder på siden, er alene medtaget af hensyn til overskueligheden og skal ikke anses for billigelse fra vores, vores moderselskaber, datterselskabers, tilknyttede selskabers eller vores partneres side i forhold til indhold, produkt, tjenester eller leverandør, der henvises til. Din brug og tilgang til disse tredjeparters websider sker på eget ansvar. Vi er på ingen måde ansvarlige for at undersøge eller vurdere, og vi garanterer ikke tilbuddene på, tredjeparters websider eller andre websider med links til eller fra siden, og vi ifalder heller ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt for handlinger, indhold, produkter eller tjenester fra sådanne websider, herunder, men ikke begrænset til, deres politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger samt vilkår og betingelser. Du skal nøje undersøge de politikker for beskyttelse og behandling af personoplysninger samt vilkår og betingelser, der fremgår af de tredjeparts websider, som du besøger.

10. Specielle funktioner, funktionalitet og kampagner

Siden kan indeholde særlige funktioner og funktionalitet eller kampagner (som f.eks. konkurrencer, sweepstakes eller andre tilbud), som kan (a) være underligt vilkår for brug, regler og/eller politikker ud over eller i stedet for disse vilkår og betingelser, og som kan (b) være tilbudt af os eller tredjeparter. Hvis dette er tilfældet, vil vi give dig meddelelse herom, og hvis du vælger at benytte dig af disse tilbud, accepterer du, at din brug af disse tilbud er underlagt sådanne øvrige eller særskilte vilkår for brug, regler og/eller politikker.

11. Brugerindhold

Ifølge vores politik afviser vi uopfordrede forslag og idéer. Uagtet vores politik med hensyn til uopfordrede forslag og idéer, når du overfører, uploader, sender, e-mailer, deler, distribuerer, gengiver eller på anden måde gør data, tekst, software, musik, lyd, fotos, grafik, billeder, videoer, meddelelser eller andet materiale ("brugerindhold") tilgængeligt på siden (herunder via formularen “Kontakt os”), er du alene ansvarlig for sådant brugerindhold. Du giver os hermed en uophørlig, verdensdækkende, uigenkaldelig, ubegrænset, ikke-eksklusiv, royalty-fri ret til at bruge, kopiere, licensere, viderelicensere, tilpasse, distribuere, vise, offentligt opføre, gengive, transmittere, modificere, redigere og på anden måde udnytte brugerindholdet i hele verden, i alle nu kendte eller herefter udviklede medier, til ethvert tænkeligt formål, herunder, men ikke begrænset til udvikling, fremstilling, distribution og markedsføring af produkter.
Du erklærer og garanterer, at du er indehaver af eller på anden måde varetager rettighederne til dit brugerindhold. Du accepterer, at du ikke vil drage omsorg for eller hjælpe eller opfordre andre til at drage omsorg for overførsel, uploading, indsendelse, e-mailing, deling, distribuering, gengivelse eller på anden måde gøre brugerindhold tilgængeligt på siden, som (a) er ulovligt, skadeligt, truende, groft, chikanerende, ansvarspådragende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, pornografisk, injurierende, krænker andres ret til privatlivets fred, hadefuldt eller racistisk, etnisk eller på anden måde anstødeligt, (b) du ikke har ret til at gøre tilgængeligt i henhold til nogen som helst love eller kontraktlige eller betroede forhold, (c) du ved er falsk, ulovligt, ukorrekt eller vildledende, (d) du har fået erstatning eller vederlag for af tredjepart, eller som (e) krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder tilhørende andre parter.
Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for at undersøge eller vurdere brugerindholdet, og i videst muligt omfang loven foreskriver, påtager vi os ikke noget som helst ansvar eller erstatningspligt for brugerindholdet. Vi kontrollerer ikke brugerindhold, som overføres eller lægges ud på siden af dig eller andre, og derfor garanterer vi ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af brugerindhold, som overføres eller lægges ud på siden af dig eller andre. Du forstår, at når du bruger siden, kan du blive udsat for andres brugerindhold, der kan virke krænkende, usømmeligt eller anstødeligt på dig. Vi ifalder under ingen omstændigheder noget som helst ansvar for brugerindhold, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller undladelser i brugerindhold, eller for tab eller skade af nogen som helst art, som du måtte lide, som følge af brugen af brugerindhold, der overføres, uploades, sendes, e-mailes eller på anden måde gøres tilgængeligt via siden.
Du anerkender, at vi efter eget skøn har ret (men ikke pligt) til at nægte at fjerne eller lægge brugerindhold ud, og vi forbeholder os retten til at modificere, ændre, sammenskrive eller slette alt brugerindhold. Uden at begrænse den generelle gyldighed af ovenstående eller andre bestemmelser i disse vilkår og betingelser har vi ret til at fjerne alt brugerindhold, der tilsidesætter disse vilkår og betingelser eller som på anden måde er uønsket, og vi forbeholder os retten til at afvise at yde tjenester og/eller opsige konti uden varsel til alle bruger, der tilsidesætter disse vilkår og betingelser eller krænker andres rettigheder.

Sletning af brugerindhold

Hvis du ønsker at slette visse af dit offentlige brugerindhold, såsom dine bedømmelser og anmeldelser, på webstedet eller i forbindelse med vores mobilapplikationer, bedes du kontakte os via e-mail og inkludere følgende oplysninger i din anmodning om sletning: Fornavn , efternavn, brugernavn/skærmbilledenavn (evt.), e-mailadresse tilknyttet til vores webside og/eller mobile apps, din begrundelse for at slette opslag, samt dato(er) for meddelelse(r) om dit ønske om sletning (hvis du kender den/dem). Det kan være, at vi ikke kan behandle din anmodning om sletning, hvis du ikke er i stand til at oplyse os dette. Det kan tage op til 10 hverdage at behandle din anmodning om sletning.

12. Meddelelser om krænkelse af ophavsret

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at ophavsretligt beskyttet materiale er blevet kopieret på en måde, der anses for at krænke ophavsretten, bedes du sende en e-mail eller skrive til vores ansvarlige for behandling af meddelelser om krænkelser og fremsende følgende:

identifikation af det/de ophavsretligt beskyttede værk(er), som du mener, er blevet krænket samt bekræftelse på, at du er indehaver af ophavsretten eller er bemyndiget til at handle på vegne af ophavsretshaveren.
en beskrivelse af materialet, som du mener, er krænkende, samt hvilket sted på siden materialet er placeret.
din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
Vores udpegede agent for anmeldelse af krav om krænkelser af ophavsrettigheder er advokat Inge Lise Persson, Budde Schou A/S, Hausergade 3, 1128 København K, Danmark. Tlf.: +45 3337 6770, e-mail: ILP@buddeschou.dk.

Bemærk: Ovenstående kontaktoplysninger er alene medtaget for at underrette Estée Lauder om, at ophavsretligt beskyttet materiale kan være krænket. Alle andre henvendelser vil ikke modtage svar gennem denne proces og skal rettes til vores kundeservicegruppe her.

13. Erklæringer og garantier; begrænsning af erstatningsansvar

Siden, indholdet derpå og tjenesterne videregives “som de er og forefindes”. Hverken vi eller vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere stiller nogen som helst former for garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, i forbindelse med disse vilkår og betingelse, siden eller andet indhold.

Du accepterer, i videst muligt omfang loven foreskriver, at vi ikke er ansvarlige eller ifalder erstatningsansvar, (uanset om det er i henhold til kontrakt, pga. skadevoldende handling eller andet), under nogen som helst omstændigheder, for (a) tab af forretningsmulighed, (b) forsinkelser eller afbrydelser i forbindelse med at tilgå siden, (c) ikke-leveret data, fejllevering, korruption, destruktion eller anden modifikation af data, (d) tab eller skade af enhver art, der er lidt som følge af brug af eller tilstedeværelsen af off-website link på siden, (e) computer virus, systemnedbrud eller funktionsfejl, der måtte opstå i forbindelse med din brug af siden, herunder ved hyperlink til eller fra tredjeparts websider, (f) unøjagtigheder eller undladelser i indhold, eller (g) hændelser, der er uden for vores rimelige kontrol. Vi giver ingen erklæringer og garanterer ikke, at fejl eller mangler vil blive rettet.

Endvidere, i videst muligt omfang loven foreskriver, er hverken vi eller vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere eller licensgivere erstatningsansvarlige for nogen som helst former for indirekte skader eller følgeskader (herunder tabt avance) i forhold til siden eller din brug deraf, og vores samlede hæftelse kan under ingen omstændigheder overstige et hundrede euro (€100,00) eller tilsvarende i anden lokal valuta.

Du erklærer dig indforstået med, at du ikke kan rejse krav eller anlægge sag som følge af eller i forbindelse med brugen af siden eller disse vilkår og betingelser mere end ét (1) år efter et sådant krav eller sag er opstået. I tilfælde af en tvist mellem dig og os, eller hvis du er utilfreds med siden, er din eneste mulighed at ophøre med at bruge siden, og vi har ikke anden forpligtelse, hæftelse eller ansvar over for dig.

14. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os, vores moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, licensgivere, direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter ("skadesløsholdte parter") skadesløse for alle tab, skader eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, der måtte udspringe af noget tredjepartskrav, søgsmål eller krav, som følge af (i) din brug af siderne eller indhold på siden i strid med love, regler, bestemmelser eller disse vilkår og betingelser, eller (ii) dele af dit brugerindhold. Du accepterer desuden, at du vil skadesløsholde de skadesløsholdte parter for tab, skade eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer som følge af din brug af software robotter, spiders, crawlers eller lignende dataindsamlingsværktøjer eller andre handlinger, du måtte foretage, der kan forårsage en urimelig byrde eller stor belastning for vores infrastruktur.

15. Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med fortolkningen, gyldigheden og/eller fuldbyrdelsen af disse vilkår og betingelser, er underlagt de kompetente domstoles værneting, hvor kunden har bopæl eller er bosiddende. Disse vilkår og betingelser reguleres og skal fortolkes i henhold til lovene i det land, hvor den kompetente domstol ligger.

16. Accept om modtagelse af elektroniske meddelelser via siden og via e-mail

Du accepterer at modtage alle aftaler, meddelelser, underretninger og anden kommunikation (samlet kaldet “meddelelser”), som disse vilkår og betingelser henviser til, fra os elektronisk, herunder, men ikke begrænset til, via e-mail eller opslag på denne side.. Du accepterer, at alle meddelelser, som vi sender til dig elektronisk, opfylder alle lovkrav om, at sådan kommunikation skal ske skriftligt. For at tilbagekalde dit samtykke til at modtage meddelelser elektronisk, skal du underrette os om din tilbagetrækning af et sådant samtykke via e-mail og afbryde din brug af dette websted.

I sådanne tilfælde vil alle rettigheder, som du har erhvervet i henhold til disse Vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til pkt. 6 heri, automatisk bortfalde. Vi kan desværre ikke stille denne side til rådighed for brugere, der ikke accepterer elektronisk modtagelse af meddelelser.
Det bedes bemærket, at denne accept vedrørende modtagelse af meddelelser sker helt uafhængigt af de valg, du måtte foretage med hensyn til modtagelse af markedsføringsmateriale. Dine valg med hensyn til modtagelse af markedsføringsmateriale fremgår af vores Politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger.

17. Generalt

Du anerkender og accepterer, at disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem os vedrørende din brug af siden og træder i stedet for og regulerer alle tidligere forslag, aftaler eller anden kommunikation.
Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at lægge ændringerne ud på siden og give meddelelse om ændringen. Alle ændringer har virkning straks efter offentliggørelsen på stedet og udsendelse af meddelelse om en sådan ændring. Ikrafttrædelsestidspunktet for den aktuelle version af disse vilkår og betingelser fremgår øverst på denne side. Hvis du fortsætter med at bruge siden derefter, accepterer du alle de ændrede vilkår og betingelser. Vi kan, med eller uden forudgående varsel, ophæve enhver af de rettigheder, der er givet i medfør af disse vilkår og betingelser. Du skal straks efterkomme enhver ophævelse eller anden meddelelse ved at ophøre med enhver brug af siden. Vi forbeholder os desuden til enhver tid retten til at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, tjenesterne på siden (eller dele deraf) med eller uden varsel.
Intet i disse vilkår og betingelser skal fortolkes som om, der oprettes en agentforbindelse, partnerskab eller anden form for joint venture mellem os. Hvis vi undlader at gøre krav gældende om din opfyldelse af bestemmelserne heri, skal det ikke påvirke vores ret til at kræve opfyldelse deraf til enhver tid derefter. Vores afkald på at gøre misligholdelse af bestemmelserne gældende anses ikke for at være afkald på selve bestemmelsen. Såfremt en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for ugyldig eller uden retsvirkning i henhold til gældende lov eller kendes uden retsvirkning ved voldgift eller anden domstolsafgørelse, gælder gyldigheden og retsvirkningen af de øvrige bestemmelser i disse vilkår og betingelser fortsat fuldt ud, men disse vilkår og betingelser skal ændres, i videst muligt omfang, af den pådømmende part for i videst muligt omfang at afspejle parternes oprindelige hensigt, som den fremgår af den oprindelige bestemmelse. Overskrifterne i disse vilkår og betingelser er alene medtaget af hensyn til overskueligheden og skal ikke anvendes i fortolkningen heraf.
Hvis du har spørgsmål vedrørende disse vilkår og betingelser, bedes du kontakte os her.

18. Konkurrencebetingelser.

Du skal være 18 år og have adresse i Danmark, for at deltage i konkurrencen. Alle køb foretaget i perioden 4. maj 2023 – 11. maj 2023 er med i konkurrencen om 1x2 billetter til Heartland Festival 8. – 10. juni 2023. Præmien har en værdi af 5.080 kr. Vinderen bliver fundet tilfældigt blandt alle ordrenumre i perioden og bliver trukket og kontaktet direkte på den mailadresse, de har brugt til købet d. 12. maj 2023. Billetterne bliver ligeledes sendt til vinderen via mail.

Copyright © Estée Lauder Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

 

Top