DANMARK
FORBRUGERFORTROLIGHEDSPOLITIK

Sidst opdateret: 11.07.2023

Estée Lauder Companies respekter dit privatliv og værdsætter det forhold, vi har til dig.

Estée Lauder Companies har en forskelligartet portefølje af prestigemærker. Du kan se en liste over disse mærker på ELCompanies.com, hvor hvert enkelt mærke omtales i denne Fortrolighedspolitik som et “mærke”.

Denne Fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vores mærker i DANMARK indsamler, bruger, afdækker og sikrer dine personlige oplysninger. Medmindre andet angives, følger alle mærker i DANMARK denne Fortrolighedspolitik.

Henvisninger i denne Fortrolighedspolitik til “vi”, “os”, “vores”, “ELC” er henvisninger til det eller de selskaber i DANMARK som er ansvarlige for fastlæggelse af formålene med at behandle dine personlige oplysninger. Se afsnittet med datakontrollører nedenfor for information.

DE OPLYSNINGER, VI INDSAMLER

Vi vil evt. indsamle eller behandle følgende typer information om dig. De specifikke oplysninger, vi indsamler om dig, vil afhænge af, hvordan du har kontakt med os.

 • Kontaktinformation og personlige indikatorer, som f.eks. dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og brugernavn eller dit navn på sociale medieplatforme.

 • Enhedsidentifikatorer, som f.eks. information om din enhed såsom din MAC-adresse, IP-adresse eller andre online-identifikatorer.

 • Demografisk information, som f.eks. din alder, fødselsdag, køn og kønsidentitet.

 • Fysiske karaktertræk, som f.eks. din hårtype og hårfarve, hudtype, øjenfarve og ansigtsgeometri, hvis du bruger visse af vores simulationsapplikationer til at ”prøve” produkterne

 • Kommerciel information, som f.eks. de produkter eller tjenester, du har indkøbt, returneret eller overvejet, samt dine produktpræferencer.

 • Betalingsinformation, som f.eks. oplysninger om din betalingsmetode og betalingskort (herunder nummer på betalingskort, leveringsadresse og faktureringsadresse).

 • Information til bekræftelse af identitet, som f.eks. fotoidentifikation til afhentning i en af vores detailhandler, loyalitetsmedlems-ID, og attesteringsinformation (som f.eks. passwords).

 • Information om online- eller netværksaktivitet, som f.eks. information angående din kontakt med vores websteder, mobilapplikationer, digitale ejendele, og reklamer, information om din browsing- og søgehistorie på vores websteder eller mobilapplikationer og logfilinformation som f.eks. din browsertype og de websteder, du besøger.

 • Geolokationsinformation, som f.eks. information, der kan hjælpe os med at identificere din fysiske lokalitet (som dine GPS-koordinater eller den tilnærmede lokalitet på din enhed).

 • Audio- og visuel information, som f.eks. optagelser af din stemme, når du ringer til vores kundeservice, og billeder, vi optager gennem videoovervågning i vores detailhandler.

 • Professionel eller ansættelsesrelateret information, som f.eks. professionelle bevillinger eller attesteringer i forbindelse med vores professionelle programmer.

 • Sundhedsmæssig og medicinsk information, som f.eks. overvejelser angående hudpleje, diagnoser, behandlingsjournaler og behandlingshistorie.

 • Brugerindhold, som f.eks. din kommunikation med os og noget andet indhold, du opgiver (herunder fotoer og billeder, videoer, anmeldelser, artikler, besvarelser på undersøgelser og kommentarer).

 • Slutninger draget af eller oprettet på basis af nogle af de oplysninger, der identificeres ovenfor.

HVORDAN VI INDSAMLER OPLYSNINGER

Vi kan indsamle personlige oplysninger om dig fra forskellige kilder f.eks.:

 • Direkte fra dig, som f.eks. når du foretager et indkøb på et af vores websteder eller i en af vores detailhandler, kontakter os med et spørgsmål eller en klage, bruger vores mobilapplikationer eller simulerede ”prøveoplevelser”, opretter en konto på et af vores websteder, tilmelder dig til et af vores mærkeloyalitetsprogrammer eller marketinglister, besvarer en undersøgelse, deltager i en konkurrence eller anden salgsfremme, laver en aftale eller tilmelder dig til at deltage i et arrangement.

 • Fra dine venner eller familiemedlemmer, som f.eks. når en ven eller et familiemedlem sender dig en gave eller anbefaler os.

 • Når du har kontakt med vores websteder eller e-mailadresser. Når du besøger vores websteder, eller når du åbner eller klikker på e-mails, vi sender dig, vil vi (og tredjeparter vi arbejder sammen med) automatisk indsamleinformation fra din browser eller enhed, som f.eks. enhedsidenfikatorer og information om online- eller anden netværksaktivitet ved brug af teknologi som f.eks. cookies, pixel tags og lignende teknologier. Cookies er små tekstfiler, som websteder anbringer på din enhed med internetforbindelse, til unikt at identificere din browser eller til at gemme oplysninger eller indstillinger i din browser. Pixel tags er små billeder, som er indlejret på vores websteder eller i e-mails. Vi bruger pixel tags til at indsamle information om din browser eller enhed, hvordan du har kontakt med vores websteder, eller om du åbner eller klikker på de e-mails, vi sender til dig. Pixel tags gør det også muligt for os (og tredjeparter vi arbejder sammen med) at anbringe cookies på din browser.

 • Gennem teknologier i butikker og andre offline teknologier, som f.eks. videoovervågning, trafiktællingsudstyr og WiFi-teknologi i og omkring vores detailhandler, samt opkaldsoptagelser, når du taler med vores kundeservice.

 • Fra vores forretningspartnere og serviceleverandører, som f.eks. demografivirksomheder, analyseorganisationer, reklamevirksomheder og -netværk, tredjepartsforhandlere eller distributører og andre tredjeparter, vi vælger at arbejde eller samarbejde med.

 • Fra sociale medieplatforme og netværk, som f.eks. Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest og Google. Vi kan f.eks. indsamle dine oplysninger fra en social medieplatform eller netværk, hvis du kontakter os på de sociale medier eller vælger at logge ind ved at bruge dine legitimationsoplysninger fra sociale medier.

 • Fra andre ELC-mærker som du har haft kontakt til.
 • Vi vil evt. kombinere de oplysninger, vi indsamler fra ovenstående kilder. Vi vil f.eks. kombinere information, vi har indsamlet i butikkerne, med information indsamlet online.

HVORDAN VI BRUGER OPLYSNINGER

Vi vil evt. bruge den information, vi har om dig

 • Til at levere produkter og tjenesteydelser til dig, som f.eks. at efterkomme ordrer og behandle betalinger, oprette, forvalte og/eller vedligeholde din konto eller medlemsskab af loyalitetsprogram, identificere overvejelser og hjælpe med produktanbefalinger, samt at forvalte løbende eller tidligere indkøb.

 • Til at kommunikere med dig, bl.a. svare på forespørgsler eller klager, og hjælpe dig med at afgive en ordre.

 • At styre din deltagelse i særlige arrangementer, konkurrencer, minikonkurrencer, undersøgelser eller salgsfremme.

 • Til marketing og reklame, som f.eks. at sende dig materiale med posten, SMS’er, e-mails, push-notifikationer eller andre meddelelser, vise dig reklamer for produkter og/eller tjenesteydelser, som er skræddersyede til dine interesser eller profil på sociale medier og andre websteder.

 • Til at betjene og forstå din brug af vores websteder og mobilapplikationer, som f.eks. at huske din information, så du ikke skal indtaste den igen, forstå din foretrukne metode for køb hos os, afgøre hvilken browser og enheder, du bruger til at besøge vores websteder eller mobilapplikationer, og til at evaluere og forbedre vores tjenesteydelser, reklamer, websteder og mobilapplikationer. F.eks. bruger vi Google Analytics på vores websteder. For specifik information om, hvordan Google indsamler og bruger dine personlige oplysninger, når vi bruger deres service, bedes du gå til: Hvordan Google bruger information fra websteder eller apps, som bruger vores service.

 • Til at drive og forbedre vores virksomhed, herunder at foretage analyser, levere kvalitetssikring og behandle ugunstige hændelser eller produktrelaterede krav, foretage forskning og udvikling, samt at udføre regnskabs- eller revisionsfunktioner eller andre interne virksomhedsfunktioner.

 • Til juridiske og sikkerhedsformål, som f.eks. at påvise, forhindre og retsforfølge skadelig, svigagtig eller ulovlig aktivitet, forhindre tab, identificere og reparere fejl på vores websteder eller mobilapplikationer og til at overholde gældende lovkrav, relevante industristandarder og vores politikker.
 • Vi kan også bruge oplysningerne på andre måder. I disse tilfælde oplyser vi de specifikke bekendtgørelser på indsamlingstidspunktet.

VORES JURIDISKE GRUNDLAG FOR AT BEHANDLE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hvor det kræves ved lov, vil vi bruge de oplysninger, du opgiver, til ovenstående formål, hvis:

 • Det er nødvendigt at udøve en kontrakt, som du er med i (f.eks. til at behandle din betaling og efterkomme din ordre);

 • Vi har fået tilladelse fra dig (f.eks. til kommunikation af marketingmateriale);

 • Vi har en legitim interesse i at gøre dette (herunder en legitim interesse i at foretage marketingaktiviteter, videoovervågning, forskningsaktiviteter, dataanalyse, interne administrationsfunktioner eller formål til at forhindre svindel samt at drive vores virksomhed med overholdelse af relevante industristandarder og vores politikker); eller

 • Vi er nødt til at overholde en juridisk forpligtelse i henhold til de gældende love.

HVORDAN VI DELER OPLYSNINGER

Vi kan dele dine oplysninger med:

 • Vores mærker. Når du har kontakt med et mærke, kan vi evt. dele dine oplysninger med andre mærker. Disse andre mærker kan evt. bruge dine personlige oplysninger til marketing og reklame samt andre formål identificeret i denne Fortrolighedspolitik.

 • Vores datterselskaber og associerede selskaber. Vi vil evt. overføre dine personlige oplysninger til vores datterselskaber og associerede selskaber på et behovsgrundlag til de formål, som identificeres i denne Fortrolighedspolitik.

 • Serviceleverandører. Vi vil evt. overføre personlige oplysninger til serviceleverandører, som tilbyder tjenesteydelser på vores vegne på grundlag af instrukser fra os. Vi autoriserer ikke disse leverandører til at bruge eller videregive disse oplysninger, bortset fra oplysninger, der er nødvendige for at udføre tjenester på vores vegne eller for at overholde de juridiske krav. Eksempler på disse serviceleverandører omfatter foretagender, som behandler kreditkortbetalinger, efterkommer ordrer samt leverer websteds- og applikationsfunktionalitet, hosting, analyse, reklame- og marketingtjenester.

 • Parter i en virksomhedstransaktion. Vi forbeholder os også ret til at overføre personlige oplysninger, vi har om dig, i det tilfælde, at vi sælger eller overfører det hele eller en del af vores foretagende eller aktiver (herunder I tilfælde af en fusion, overtagelse, joint venture, omstrukturering, frasalg, opløsning eller likvidation).

 • Reklamevirksomheder. Vi arbejder sammen med tredjeparts-reklamevirksomheder (som f.eks. reklamenetværk) om at avertere på vores vegne. Se afsnittet Hvordan vi bruger oplysninger til reklame for at få flere oplysninger.

 • Andre tredjeparter. Derudover vil vi evt. afdække personlige oplysninger om dig, (i) hvis det kræves af os ved lov eller en juridisk proces, (ii) til de retshåndhævende myndigheder eller andre embedspersoner, (iii) hvor vi anser afdækning for nødvendigt eller passende for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab, eller i forbindelse med en efterforskning om mistænkt eller faktisk svindel eller ulovlig aktivitet, (iv) når afdækning af dine personlige oplysninger på anden vis er påkrævet eller tilladt af loven, eller (v) med dit samtykke (som f.eks. tredjeparts skønhedssaloner og spasteder).

HVORDAN DU KONTROLLERER DINE OPLYSNINGER

Du har visse rettigheder og valg i forbindelse med de personlige oplysninger, vi har om dig.

 • Registreredes rettigheder: Afhængigt af de gældende love har du visse rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger. Du kan f.eks. bede om adgang til de personlige oplysninger, vi har lagret om dig, opdatere og korrigere unøjagtigheder i dine personlige oplysninger, og få de personlige oplysninger slettet eller overført til en tredjepart. Du kan også anmode om at trække den tilladelse tilbage, som du tidligere gav os, at begrænse eller gøre indsigelser mod behandling af dine personlige oplysninger, eller at give os generelle eller specifikke retningslinjer i relation til lagring, sletning eller deling af dine personlige oplysninger efter din død. Du kan komme med sådanne anmodninger gennem vores FORTROLIGHEDSANMODNINGSPORTAL. Vi vil træffe rimelige foranstaltninger for at bekræfte din identitet, når du kommer med en anmodning. Du har også ret til at indsende en klage til det kompetente databeskyttelsesorgan.

 • Marketing- og reklamepræferencer: Din online konto kan evt. give dig en funktion til at redigere dine marketingpræferencer. Du kan også vælge dig fra at modtage marketingkommunikation (som f.eks. e-mails, reklamebreve eller SMS’er) ved at følge de frameldingsinstrukser, der medsendes i denne form for kommunikation, eller du kan anmode om det gennem vores FORTROLIGHEDSANMODNINGSPORTAL. Når du afmelder dig vores markedsføringskommunikation, vil vi ikke længere bruge de relaterede personlige oplysninger (såsom din e-mailadresse eller telefonnummer) til målrettede reklameformål.

 • Mobiludstyr & browserpræferencer: Afhængigt af din mobilenhed eller browser, vil vi evt. bede om din lokalitet eller tilladelse til at sende dig push-notifikationer. Du kan redigere dine præferencer ved brug af indstillingerne på din enhed.

 • Cookie-præferencer: Du kan vælge, hvordan visse cookies bruges i forbindelse med vores websteder. Du kan redigere dine cookie-præferencer til enhver tid ved at ændre dine browser-indstillinger eller, i visse lande, ved at vælge linket “Administrer cookies” nederst på hver af vores mærkewebsteder. Se HVORDAN VI BRUGER COOKIES afsnittet for at få yderligere information.

HVORDAN VI BRUGER COOKIES

Cookies er små tekstfiler, som websteder anbringer på din enhed med internetforbindelse, til at identificere din browser eller til at gemme oplysninger eller indstillinger i din browser, som gør det muligt for os at huske dig, når du kommer tilbage til vores websteder, og derved give dig personaliserede oplevelser og reklamer. Vi bruger forskellige typer cookies på vores websteder, herunder stærkt nødvendige cookies, præstations-cookies, funktionelle cookies og målretnings-cookies.

Du kan se de typer af cookies, der bruges på vores websteder, og redigere dine præferencer ved at gå til linket "Administrer cookies" nederst på vores websider. Du kan også redigere dine cookie-præferencer gennem dine browserindstillinger. Når du redigerer dine cookie-præferencer, skal du være opmærksom på, at dine indstillinger kun gælder for den browser, du bruger til at indsende din frameldingsanmodning, så hvis du bruger flere browsere eller enheder, skal du framelde dig i hver browser, på hver enhed. Dit fravalg er aktiveret ved hjælp af cookies, så når du fravælger, hvis du sletter din browsers gemte cookies på en enhed, bliver du nødt til at fravælge igen på den browser på den pågældende enhed.

Vores websteder er ikke designede til at svare på ”do not track” signaler fra browsere.

HVORDAN VI BRUGER OPLYSNINGER TIL REKLAME

Vi vil evt. bruge, afdække eller på anden vis behandle dine personlige oplysninger til at gøre reklame for vores produkter og tjenesteydelser på forskellige måder, herunder målrettede reklamer. Vi arbejder sammen med tredjeparts-reklamevirksomheder (som f.eks. reklamenetværk) om at avertere på vores vegne. Disse reklamevirksomheder vil evt. bruge cookies, pixel tags og lignende teknologier til at indsamle enhedsidentifikatorer, information om online- eller netværksaktivitet, kommerciel information eller drage slutninger, som f.eks. information om de websteder, du besøger med tiden, og de reklamer, du klikker på, til at levere reklamer, som er målrettet til dig eller din profil. Du kan framelde dig cookie-baserede reklamer på dine besøg til vores websteder ved at redigere dine cookie-præferencer som beskrevet i HVORDAN VI BRUGER COOKIES afsnittet. Bemærk venligst, at selvom du framelder dig, vil du evt. stadig se reklamer fra os, men disse reklamer vil ikke være målrettede på baggrund af de websteder, du besøger med tiden, og de reklamer, du klikker på, kan evt. derfor være mindre relevante for dig og dine interesser.

Vi arbejder også sammen med tredjepartsplatforme, herunder platforme betjent af sociale medier, om at vise dig reklamer eller måle effektiviteten af vores reklamer. Vi vil evt. konvertere din e-mailadresse, dit telefonnummer eller anden information til en unik værdi, og få disse tredjepartsplatforme til at matche denne særlige værdi med en bruger på deres platform eller med andre data, de måtte have. Denne matching gør det muligt for os at levere reklamer til dig og andre personer på disse platforme. Du kan også bede os om, at vi ikke bruger dine personlige oplysninger på denne måde, ved at kontakte os gennem vores FORTROLIGHEDSANMODNINGSPORTAL.

INTERNATIONALE OVERFØRSLER

Ved at tilbyde og levere vores produkter og tjenesteydelser, vil dine personlige oplysninger evt. blive overført, lagret eller behandlet i lande udover det land, hvor oplysningerne oprindeligt blev indsamlet (som f.eks. USA). Disse lande har ikke nødvendigvis det samme beskyttelsesniveau for personlige oplysninger som det land, du bor i, og dine personlige oplysninger vil være underlagt gældende udenlandske love. Når vi overfører dine personlige oplysninger til andre lande, vil vi beskytte disse oplysninger som beskrevet i denne Fortrolighedspolitik. Vi vil også overholde de gældende lovkrav, som giver tilstrækkelig beskyttelse for personlige oplysninger, som f.eks. indgåelsen af dataaftaler, EU’s standard kontraktparagraffer, eller andre gældende dataoverførselsmekanismer. Hvis du har nogle spørgsmål om vores dataoverførsler eller gerne vil modtage en kopi af eventuelle dataoverførselsaftaler (hvor disse kræves ved lov), kan du indsende en anmodning gennem vores FORTROLIGHEDSANMODNINGSPORTAL.

HVORDAN VI BESKYTTER OPLYSNINGER

Vi har administrative, tekniske og fysiske sikringer på plads, som er designet til at beskytte de personlige oplysninger, du opgiver, imod utilsigtet, ulovlig eller uautoriseret tilintetgørelse, tab, ændringer, adgang, afdækning eller brug. Vi begrænser adgangen til personlige oplysninger til et behovsgrundlag for medarbejdere og autoriserede serviceleverandører, som kræver adgang for at kunne udføre opgaverne i deres arbejde.

HVOR LÆNGE VI BEHOLDER OPLYSNINGER

Generelt beholder vi personlige oplysninger, så længe det rimeligvis er nødvendigt for at opnå de formål, som skitseres i denne Fortrolighedspolitik. Der er mange faktorer, som vi bruger til at afgøre, hvor længe personlige oplysninger skal opbevares, som f.eks.:

 • De formål, til hvilke de personlige oplysninger blev indsamlet, herunder for at kunne levere vores produkter og tjenesteydelser;

 • Dine marketingpræferencer, og hvordan du har kontakt med vores mærker;

 • Eventuelle juridiske eller lovgivningsmæssige krav, som gælder for de personlige oplysninger; og

 • Om de personlige oplysninger kan være relevante for os til at beskytte vores rettigheder (f.eks. gældende begrænsningsperioder).
 • For yderligere information om datalagringspolitikker, bedes du indsende en anmodning gennem vores fortrolighedsanmodningsportal.

HVORDAN VI BEHANDLER BØRNS OPLYSNINGER

Vores produkter og tjenesteydelser er designet for et generelt publikum, og er ikke tilsigtet eller stilet mod børn.

OPDATERINGER AF VORES FORTROLIGHEDSPOLITIK

Denne Fortrolighedspolitik opdateres fra tid til anden uden forudgående varsel Vi vil slå en notits op på vores websteder for at underrette dig om eventuelle betydelige ændringer af vores sædvaner angående fortroligheden, og angive øverst på fortrolighedspolitikken, hvornår den sidst blev opdateret.

VORES DATAKONTROLLØRER

En datakontrollør er det organ eller organer, som er ansvarlige for fastlæggelse af formålene og metoderne til behandling af dine personlige oplysninger. Datakontrollørerne i DANMARK er som følger:

Danmark

Kontrollør for alle brands
Estee Lauder Cosmetics A/S
Franciska Clausens Plads 20
1799 København VSÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til denne Fortrolighedspolitik, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte vores databeskyttelsesfunktionær ved at indsende en anmodning gennem vores fortrolighedsanmodningsportal, eller ved at sende os en e-mail på privacy@elceurope.com.

Hvis vi er nødt til eller det påkræves af os at kontakte dig i nogen situation, som involverer dine personlige oplysninger, vil vi evt. gøre dette med post, telefonisk, e-mail eller gennem en notits på vores websteder.

Top